ติดปีกธุรกิจของคุณ
ด้วยสินเชื่อจาก PHUNSUB

 สมัครง่าย ผ่านทางออนไลน์
 
บริการ สะดวก รวดเร็ว
 
วงเงินสูง ยืดหยุ่นตามความต้องการ
 
มีสินเชื่อหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของทุกธุรกิจ
 
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น โทร.096-984-7465
 
*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทเงินทุน*

 
PHUNSUB ADVISORY
 
กิจการเติบโต..ทุกสถานการณ์
 
ให้บริการปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจรหากท่านต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจหรือจุดประสงค์ต่างๆกับสถาบันการเงิน
 
เราสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านตลอดจน ให้การบริการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ หรือ รับเงิน 
 
ขั้นตอนการขอสินเชื่อกับ PHUNSUB ADVISORY
 
  
1.ติดต่อพนักงานสินเชื่อ
 
ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงาน ทางเบอร์โทร 096-984-7465
หรือ ทางไลน์ไอดี 0969847465
เพื่อแจ้งรายละเอียดของธุรกิจ และวงเงินที่ต้องการ 
 
 
2. ส่งเอกสาร
 
 
เอกสารที่ต้องใช้ สำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบจดทะเบียนการค้า รูปถ่ายกิจการ Bookkank
จากนั้นรอพนักงานตรวกสอบเอกสารและติดต่อกลับ 
 
 
3.รออนุมัติและรับเงิน
 
หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน รอฝ่ายสินเชื่ออนุมัติ
พนักงานจะแจ้งให้ทราบและนัดหมายกับลูกค้าเพื่อรับเงิน

 
 
เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
 
 
1.สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน
 
2.รูปถ่ายกิจการโดยรวม
 
3.สำเนาใบจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนการค้า ใบรับรองบริษัท
 
4.รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
 
 

 

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากเรา
 
1.ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน

2.ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ในโครงการต่างๆ

3.ได้รับความรวดเร็วในการจัดหาแหล่งเงินทุน

หมายเหตุ บุคคลหรือบริษัท ทำการระบุข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2-3 เท่านั้น
เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนต่อไปPowered by MakeWebEasy.com